Jäsenyys

Ammattiyhdistys Commit ry

Commit ry on ICT-ammattilaisten yhdistys, joka toimii Valtion tieto- ja viestintä-tekniikkakeskus Valtorissa. Se on siellä työskentelevien jäsentensä ammatillinen yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on

Valtorissa on Pardian luottamusmiesorganisaatio, joka palvelee ja auttaa myös Commit ry:n jäseniä.

Commitin jäsenmaksu on 1 % säännönmukaisesta palkasta, kuitenkin enintään 40 euroa kuukaudessa.

Puheenjohtaja/jäsenrekisterinhoitaja
Jukka Aaltonen
p. 029 5505 293, jukka.aaltonen(at)valtori.fi

Sihteeri
Raila Vattulainen
p. 029 550 5209, raila.vattulainen(at)valtori.fi

Taloudenhoitaja
Jaana Pellikka
p. 029 550 5343, jaana.pellikka(at)valtori.fi