Jäsenyys

Autokatsastajat AK ry

Autokatsastajat AK ry on suurin katsastus-, kuljettajantutkinto- ja tarkastusalan työntekijäjärjestö. Jäsenistö koostuu katsastus- ja kuljettajatutkintotehtävissä työskentelevistä henkilöistä.

Autokatsastajat AK ry neuvottelee työnantajien kanssa mm. työehtosopimukseen, yhteistoimintalakiin ja työsuojelusta annettuun lakiin perustuvista asioista,
edustaa jäsenistöään keskusjärjestöjen (TTT, Pardia ja STTK) sekä viranomaisten päätöksentekoelimissä ja on mukana aktiivisesti kehittämässä toimialojaan.

Autokatsastajat AK ry:n ja jäsenistön asioita hoitavat yhdistyksen hallitus, päätoiminen pääluottamusmies sekä neljä alueellista luottamusmiestä.

Puheenjohtaja
Heikki Kansanaho
p. 0400 907 961, heikki.kansanaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Saila Simola
p. 050 309 6984, saila.simola(at)gmail.com

Sihteeri
Jari Uitto
p. 040 547 7256, jari.uitto(at)pp.inet.fi

Taloudenhoitaja
Veijo Viljanen
p. 050 546 2743, veijo.viljanen(at)kolumbus.fi

Päätoiminen pääluottamusmies
Heikki Haapanala
p. 045 632 2934, heikki.haapanala(at)kaarinalainen.com

www.autokatsastajat.fi