Jäsenyys

Opintoapuraha

TTT:n opintotukirahaston tarkoituksena on jäsenten ammatillisten ja ammattia täydentävien opintojen ja opintomatkojen tukeminen apurahoilla ja stipendeillä. Apurahaa myönnetään vuosittain 10 000 euroa.

Apuraha julistetaan haettavaksi keväällä ja sen saajista päätetään TTT:n hallituksen kokouksessa touko-kesäkuussa.

Apurahaa voivat hakea TTT:n jäsenet, jotka apurahaa hakiessaan ovat olleet TTT:n jäsenjärjestön jäsenenä vähintään kolme vuotta.

Etusijalla ovat hakijat, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

Jos hyväksyttäviä hakemuksia on liian monta suhteessa jaettavaan rahamäärään, voidaan valinta suorittaa myös arpomalla.

Jos apurahan saaja eroaa TTT:n jäsenyydestä työnantajaa vaihtamatta kahden vuoden kuluessa valmistumisesta, sitoutuu hän maksamaan hänelle myönnetyn apurahan takaisin.

Opintoapurahahakemus