Jäsenyys

Lakkoavustus

TTT:n hallitus voi erillisen päätöksen perusteella myöntää lakkoavustusta TTT:n lakko-ohjesäännön mukaisesti.