Jäsenyys

Jäsenyys

TTT:n tehtävänä on parantaa jäsentensä palvelussuhteen ehtoja, edistää työssäjaksamista ja elämänlaatua.

TTT:n jäsenet toimivat monella sopimusalalla muun muassa teknisissä suunnittelu- ja tutkimustehtävissä, hallinnollisissa ja työnjohdollisissa tehtävissä, atk-, maanmittaus-, neuvonta- sekä toimistotehtävissä.

TTT:n jäseniä on yli 30 virastossa ja 10 yhtiössä ja sen jäsenmäärä on yhteensä noin 6 000.