Heikki Tuominen on TTT ry:n ehdokas Pardian puheenjohtajaksi

TTT ry:n hallitus valitsi kokouksessaan 14.6.2013 TTT ry:n puheenjohtaja Heikki Tuomisen ehdokkaakseen Pardian puheenjohtajavaaliin lokakuussa.

Maanmittausteknikon tutkinnon v. 1981 suorittanut Tuominen on työskennellyt vuodesta 2009 alkaen TTT ry:n puheenjohtajana. Tätä ennen hän työskenteli vuoden TTT ry:n pääsihteerinä ja kolme vuotta Pardian asiamiehenä. Ennen siirtymistään päätoimisesti järjestötehtäviin Tuominen työskenteli 26 vuotta valtion palveluksessa päällystötehtävissä Merenkulkuhallituksen merenmittausretkikunnissa. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus luottamusmiestehtävistä.

Tuominen on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallituksen, Pardian hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä Pardian toinen varapuheenjohtaja.

Hän on myös Pardian lakon keskusjohdon varalakkopäällikkö, Pardian Lyyti-taustaryhmän puheenjohtaja, JATTK-työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja, Valtion virkariitalautakunnan varapuheenjohtaja, STTK-Lomat Oy hallituksen jäsen ja Kylpylähotelli Levitunturi Oy hallituksen jäsen. Tuominen toimi myös Pardian nykyisen jäsenmaksumallin valmistelleen työryhmän puheenjohtajana.

Kansainvälisen ay-toiminnan kokemusta on kertynyt Pardian PSI-delegaation ja NSO- delegaation jäsenenä.

Vuosina 2009 -2011 Tuominen suoritti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa järjestöjohtamisen opintokokonaisuuden. Tuomisella on myös joukko ammattimerenkulun päällystön pätevyyskirjoja.

Heikki Tuominen on helsinkiläinen 54-vuotias kahden lapsen isä. Harrastuksiin kuuluvat pyöräily, spinning, purjehdus ja osallistuminen Suomen Purjelaivasäätiön toimintaan ja nuorisopurjehduksiin.

Tuomisen mukaan pardialaisten tulee jatkossa olla vieläkin yhtenäisempi ja kasvava joukko. Nykyinen vaikea taloustilanne sekä paineet julkiselle sektorille aiheuttavat sen, että tulevaisuuden neuvotteluympäristö tulee olemaan haasteellinen. Ansiokehitys on turvattava ja samapalkkaisuutta edistettävä myös tulevissa sopimusratkaisuissa.

Pardian rooli valtion suurimpana palkansaajajärjestönä on julkisen sektorin puolustajana hyvin merkittävä.

Kaikkiaan perinteisen vahvan työmarkkinaedunvalvonnan rinnalla pitää pyrkiä myös entistä enemmän ennakoimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Pardian pitää esittää vieläkin enemmän omia perusteltuja, uskottavia avauksia sekä olla turvana muutoksessa niin valtion kuin yksityisellä sektorilla.

Työelämän muutoshankkeisiin on löydyttävä luovempia ratkaisuja kuin henkilöstövähennykset tai henkilöstön jatkuva venyminen. Erityistä huolta Tuominen kantaa luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien osaamisesta ja jaksamisesta.

Lisätiedot

TTT ry:n 1. varapuheenjohtaja Tuomo Vikstedt, p. 0400 324 274

Heikki Tuominen vastaa mielellään kysymyksiin ja kertoo lisää näkemyksiään. Hänet tavoittaa numerosta 0400 605390 ja sähköpostitse: heikki.tuominen@tttry.fi