Erimielisyysasia harjoituskorvauksen maksuperusteesta työtuomioistuimessa

Työtuomioistuin vahvisti 27.2.2017 antamallaan yksimielisellä päätöksellä, että sotilaalliseen harjoitukseen osallistumisesta maksettavan harjoituskorvauksen maksuperusteena on tehtävän vaativuusluokka. Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardian, Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tarkentavan virkaehtosopimuksen 8 §:n 5. kohtaa tulkittiin kantajan (MTTL ry) esittämällä tavalla eikä vastaajan (puolustusministeriö) esittämällä tavalla, jolloin korvaus olisi ollut euromääräinen palkka.

Kantajan (MTTL ry) ja vastaajan (puolustusministeriö) välisessä erimielisyysasiassa oli kyse siitä, tulisiko virkamiehelle maksaa sotilaalliseen harjoitukseen osallistumisesta harjoituskorvaus tehtävän vaativuusluokan vaiko euromääräisen palkan perusteella.