Edunvalvonta

Vuorotteluvapaalle

Vuorotteluvapaa on vapaaehtoinen järjestely, jossa

Sijaista ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle lähtevän tehtäviin, mutta sijaisen työsuhteen tulee alkaa viimeistään vuorotteluvapaan alkaessa.

Voit jäädä vuorotteluvapaalle, jos säännöllinen työaikasi on yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lisäksi sinun tulee täyttää muut vuorotteluvapaalle asetetut edellytykset.

Voidaksesi jäädä vuorotteluvapaalle, sinun tulee tehdä työnantajasi kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantajasi sitoutuu palkkaamaan sijaisen vuorotteluvapaasi ajalle. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaasi alkamista. Lisäksi TE-toimistolle pitää toimittaa ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaasi alkamisen jälkeen työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että työnantajasi on palkannut sijaisen vuorotteluvapaasi ajaksi.

Voit sopia vuorotteluvapaasi kestosta yhdessä työnantajasi kanssa. Vuorotteluvapaa voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi myös jaksottaa vähintään 100 päivän pituisiin jaksoihin. Jaksottamisesta on kyse silloin, kun esim. 8 kuukauden mittaiseksi sovittu vuorotteluvapaa pidetään kahdessa 4 kuukauden mittaisessa jaksossa. Jaksottamisesta tulee sopia vuorottelusopimuksessa jo ennen vapaan aloittamista.

Voit myös pidentää alun perin sovittua vuorotteluvapaajaksoa, kunhan teet siitä työnantajasi kanssa kirjallisen sopimuksen viimeistään 2 kuukautta ennen sovitun vapaan päättymistä. Pidentämisestä on kyse silloin, kun esim. alun perin 5 kuukauden mittaiseksi sovittu vuorotteluvapaa sovitaan pidennettäväksi 6 kuukauteen ilman, että väliin tulee päivänkään katkosta.

Vuorotteluvapaa tulee pitää kokonaisuudessaan 2 vuoden kuluessa ensimmäisestä vuorotteluvapaapäivästä.

Voit viettää vuorotteluvapaan haluamallasi tavalla. Kun vuorotteluvapaasi on päättynyt, sinulla on oikeus palata aiempaan työhösi. Jos tämä ei ole mahdollista, sinulle pitää tarjota aiempaa työtäsi vastaavaa työtä tai jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta sopimuksen mukaista työtä.