Edunvalvonta

Jos jäät työttömäksi

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittaudu työnhakijaksi myös, jos työnantajasi on muuttanut työsuhteesi/virkasi osa-aikaiseksi, jotta voit hakea työttömyyskassalta soviteltua päivärahaa. Työnhaun voit käynnistää jo ennen, kuin työttömyys alkaa. Käynnistettyäsi työnhaun, pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaan. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voimassa.

Noin kahden viikon työttömyyden jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien, jotta kassa voi huomioida mahdollisen omavastuuajan. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai 4 täydeltä kalenteriviikolta (maanantai – sunnuntai). Hae ansiopäivärahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolta haluat päivärahaa maksettavan. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).

Tutustu TE-toimiston asiointiohjeisiin.