Edunvalvonta

Työttömyysturva

TTT:n jäsenet on vakuutettu JATTK-työttömyyskassassa.

JATTK-työttömyyskassaan kuuluu 56 000 jäsentä. Sen jäsenet työskentelevät pääasiassa julkishallinnossa teknisen tai muun alan toimihenkilönä muun muassa terveydenhoito-, sotilas- ja pelastusalalla. Myös yksityisen työnantajan palveluksessa olevat palkkatyöntekijät voivat liittyä JATTK-työttömyyskassaan.

Vuoden 2017 jäsenmaksu on 6 euroa kuukaudessa (72 euroa vuodessa). Jäsenmaksu sisältyy TTT:n jäsenmaksuun.

Lisätietoa työttömyysturvasta saat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön internetsivuilta.