Edunvalvonta

Työelämän keskeiset uudistukset vuonna 2017

Muutokset työttömyysturvaan vuodelle 2017

Työttömyysturvan saamisedellytykset kiristyvät

Työsopimuslain muutokset

Koulutuskorvaus