Edunvalvonta

Kilpailukykysopimus 2017–2018

Neuvottelutulos

Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta 29.2.2016. Osapuolet sopivat tämän neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavasta valtionhallinnon virka- ja työehtosopimusratkaisusta.

Sopimuksen voimassaoloaika on 1.2.2017–31.1.2018.

Työajan pidentäminen

Työaikaa pidennetään 24 tunnilla. Muutokset astuvat voimaan 1.2.2017.

Virastotyössä 6 minuuttia/päivä

Viikkotyössä 30 minuuttia/viikko

Jaksotyössä 1 h 30 min/jakso

Jos virastokohtaista sopimusta ei tehdä 15.6.2016 mennessä, noudatetaan työajoista tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittuja sopimusmuutoksia sellaisinaan 1.2.2017.
Osa-aikaisten virkamiesten ja työntekijöiden työaikaa pidennetään samassa suhteessa kuin vastaavan kokoaikaisen virkamiehen tai työntekijän työaikaa pidennetään.

Lomarahan määräaikainen alentaminen

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden lomarahoja alennetaan 30 %:lla nykyisestä tasosta vuosina 2017–2019.

Työurien pidentäminen

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisenä tavoitteena on kilpailukykysopimuksen avulla edistää työurien pidentämistä. Työryhmä selvittää virastojen käytettävissä olevia toimenpiteitä, joilla tuetaan erityisesti yli 55-vuotiaiden virkamiesten ja työntekijöiden työssä jaksamista sekä työurien pidentämistä.

Keinoja työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen ovat esimerkiksi henkilökohtainen työajan suunnittelu (mm. osa-aikainen työskentely) ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.