Edunvalvonta

Sopimukset

Neuvottelutoiminnan tuki

TTT:n jäsenyhdistykset toteuttavat virasto- ja yritystason sopimustoimintaa varsin itsenäisesti. Pardian toimiston sekä valtion ja yksityisten sopimusalojen toimintaryhmien tehtävänä on toimia neuvottelijoiden tiedotus- ja tukiorganisaationa.

Palkansaajajärjestö Pardia toimii neuvottelijana keskustason sopimusneuvotteluissa sekä Ammattiliitto Pro keskustason sopimusneuvotteluissa Autokatsastajat AK ry:n ja Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet MKM ry:n osalta.

Sopimusten ja lakien tulkintapalvelut

Kysymysten kanssa on hyvä kääntyä ensin työpaikan luottamusmiehen puoleen. Jos erimielisyysasia ei ratkea työpaikalla, jäsen voi yhdessä luottamusmiehen kanssa kääntyä Pardian toimiston asianomaisen laki- tai asiamiehen puoleen.

Palkkajärjestelmiä on otettu käyttöön hyvin kattavasti valtionhallinnossa sekä suuressa osassa yrityksiä. Asiamiehet auttavat mielellään virasto- ja yrityskohtaisesti tapahtuvassa järjestelmien kehittämistyössä.