Edunvalvonta

Edunvalvonta

Valtiolla

Palkansaajajärjestö Pardia neuvottelee TTT:n puolesta valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, jotka valmistelevat sopimuksiin parannuksia, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Yksityissektorilla

TTT:n yksityissektori koostuu useista itsenäisistä sopimusaloista. Sopimukset neuvotellaan Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliittojen kanssa. Näistä TTT:n kannalta merkittävimmät ovat Palvelualojen työnantaja PALTA ry, Sivistystyönantajat ry sekä Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto. Ammattiliitto Pro toimii neuvottelijana keskustason sopimusneuvotteluissa Autokatsastajat AK ry:n ja Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet MKM ry:n osalta.

Yksityissektorilla TTT:läiset työskentelevät mm. yliopistoissa, Finavialla, A-Katsastuksessa, Destiassa, Inspectassa, Raskoneella, Metsähallituksessa, maaseutukeskuksissa, Meritaito Oy:ssä ja Senaatti-kiinteistöissä.